Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    77.11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.27 %
  • Khác
    7.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng nhà nước 2,774,353,387 77.11 % 09/09/2016
Mizuho Corporate Bank Ltd 539,668,501 15 % 09/09/2016