Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.8 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.67 %
  • Khác
    1.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng nhà nước 2.774353387E9 74.803 % 09/09/2016
Mizuho Corporate Bank Ltd 5.56334933E8 15.0 % 04/01/2019