Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.58 %
  • Khác
    98.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 1.086594E7 54.332 % 30/06/2015
CTCP Cơ khí và xây dựng số 20 1275000.0 6.375 % 30/06/2015
CTCP Xi măng Yên Bình 1160000.0 5.8 % 30/06/2015