Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.61 %
  • Khác
    97.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 4320000.0 36.938 % 20/12/2017
CTCP Cơ khí và xây dựng số 20 1275000.0 10.902 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình 1160000.0 9.919 % 30/06/2015
Phạm Thái Dương Thành viên Hội đồng quản trị 1112590.0 9.513 % 09/02/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 842200.0 7.201 % 05/03/2019
Bùi Huy Thái Phó Tổng Giám đốc 472203.0 4.038 % 09/02/2018
Phạm Minh Tuấn 456056.0 3.9 % 09/02/2018
Trần Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 399119.0 3.413 % 09/02/2018