Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.61 %
  • Khác
    97.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 4320000.0 36.938 % 20/12/2017
CTCP Cơ khí và xây dựng số 20 1275000.0 10.902 % 30/06/2015
CTCP Xi măng Yên Bình 1160000.0 9.919 % 30/06/2015
Phạm Thái Dương Thành viên Hội đồng quản trị 1112590.0 9.513 % 09/02/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 823900.0 7.045 % 27/12/2017
Bùi Huy Thái Phó Tổng Giám đốc 472203.0 4.038 % 09/02/2018
Phạm Minh Tuấn 456056.0 3.9 % 09/02/2018
Trần Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 399119.0 3.413 % 09/02/2018