Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 3960000.0 36.001 % 23/11/2016
Nguyễn Trọng Tấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 555812.0 5.053 % 10/04/2017
Nguyễn Thị Thiệp 340737.0 3.098 % 21/03/2017