Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex (VC5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.13 %
  • Khác
    98.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Hải An Chủ tịch Hội đồng quản trị 1006159.0 20.123 % 30/12/2015
Phan Thanh Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 500000.0 10.0 % 18/05/2017
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 259100.0 5.182 % 02/02/2016