Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 5400000.0 36.0 % 22/12/2017
Nguyễn Quang Lân 3122792.0 20.819 % 20/06/2018
Đỗ Thị Minh 1452270.0 9.682 % 20/06/2018
Công ty CP vật liệu Xây dựng và phòng cháy chữa cháy Vinaconex2 1300000.0 8.667 % 30/06/2014
Nguyễn Thành Dung 877431.0 5.85 % 20/06/2018
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 580460.0 3.87 % 30/06/2014