Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 6,148,114 51.82 % 30/06/2014
Công ty CP vật liệu Xây dựng và phòng cháy chữa cháy Vinaconex2 1,300,000 10.96 % 30/06/2014
Đỗ Thị Minh 676,300 5.7 % 25/05/2016
VF1 580,460 4.89 % 30/06/2014