Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 7685142.0 51.234 % 13/12/2017
Công ty CP vật liệu Xây dựng và phòng cháy chữa cháy Vinaconex2 1300000.0 8.667 % 30/06/2014
VF1 580460.0 3.87 % 30/06/2014