Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.57 %
  • Khác
    97.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 6616216.0 55.135 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1454808.0 12.123 % 13/08/2018
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 1214903.0 10.124 % 17/10/2017
Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 896583.0 7.472 % 17/10/2017
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 677667.0 5.647 % 17/10/2017