Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.56 %
  • Khác
    97.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 4080000.0 55.135 % 31/12/2012
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 793200.0 10.719 % 07/12/2016
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 749200.0 10.124 % 30/06/2015
Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 552900.0 7.472 % 19/02/2014
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 417900.0 5.647 % 24/07/2014