Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.56 %
  • Khác
    97.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 6,616,216 55.14 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1,608,608 13.4 % 15/10/2018
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 1,214,903 10.12 % 17/10/2017
Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 896,583 7.47 % 17/10/2017
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 677,667 5.65 % 17/10/2017