Công ty cổ phần VIWACO (VAV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.7 %
  • Khác
    75.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 4080000.0 51.0 % 05/12/2016
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội 1896220.0 23.703 % 05/12/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 330000.0 4.125 % 25/12/2017