Công ty cổ phần VIWACO (VAV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.93 %
  • Khác
    75.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 8160000.0 51.0 % 24/08/2018
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội 3792440.0 23.703 % 24/08/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 890000.0 5.563 % 16/10/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 660000.0 4.125 % 24/08/2018