Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Việt Đại diện công bố thông tin 1337699.0 11.148 % 19/09/2016
Nguyễn Huy Cường Thành viên Hội đồng quản trị 566899.0 4.724 % 09/01/2017
Vũ Đức Hạnh Phó Tổng Giám đốc 520000.0 4.333 % 09/01/2017