Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (V15: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Hải Triều Ủy viên Hội đồng quản trị 2,319,050 23.19 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Phương Thu 2,000,000 20 % 17/04/2015
Vinaconex JSC 397,000 3.97 % 16/09/2016