Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (V15: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.16 %
  • Khác
    99.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Hải Triều Thành viên Hội đồng quản trị 2319050.0 23.191 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Phương Thu 2000000.0 20.0 % 17/04/2015
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 397000.0 3.97 % 16/09/2016