Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 2550000.0 30.358 % 30/06/2015
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (E&C) 1675000.0 19.941 % 30/06/2014
Vinaconex 3 850000.0 10.119 % 30/06/2015