Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.59 %
  • Khác
    39.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2040000.0 60.0 % 12/07/2016
Nguyễn Đức Tài Chủ tịch Hội đồng quản trị 204608.0 6.018 % 12/07/2016
Phạm Thị Thu Hà Thành viên Hội đồng quản trị 190881.0 5.614 % 12/07/2016
Lê Huy Hữu Hiệp Đại diện công bố thông tin 146578.0 4.311 % 22/05/2018