Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí (UEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    64.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 862306.0 35.368 % 08/03/2018
Đặng Thị Toan 77590.0 3.182 % 08/03/2018
Lê Văn Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 74219.0 3.044 % 08/03/2018