Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.8 %
  • Khác
    28.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3584525.0 51.208 % 30/06/2015
Đinh Quang Dũng 1750000.0 25.0 % 30/06/2017
AFC VF Limited 985300.0 14.076 % 28/04/2017
Phạm Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị 840000.0 12.0 % 30/06/2016
Phạm Đình Nhật Cường Thành viên Hội đồng quản trị 700000.0 10.0 % 30/06/2017
HA TIEN 1.J.S.Co 700000.0 10.0 % 30/06/2015
Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 700000.0 10.0 % 30/06/2016
Trịnh Thị Hương 294525.0 4.208 % 30/06/2016