Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.48 %
  • Khác
    32.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3584525.0 51.208 % 30/06/2015
Phạm Thanh Bình Ủy viên Hội đồng quản trị 840000.0 12.0 % 30/06/2016
AFC VF Limited 737100.0 10.53 % 01/10/2016
Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 700000.0 10.0 % 30/06/2016
HA TIEN 1.J.S.Co 700000.0 10.0 % 30/06/2015
Trịnh Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát 294525.0 4.208 % 30/06/2016