Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.93 %
  • Khác
    28.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3584525.0 51.208 % 30/06/2015
Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1792525.0 25.608 % 30/06/2018
Đinh Quang Dũng 1750000.0 25.0 % 30/06/2017
AFC VF Limited 1051200.0 15.017 % 31/05/2018
Đào Tuấn Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 896000.0 12.8 % 30/06/2018
Phạm Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị 896000.0 12.8 % 30/06/2018
Phạm Đình Nhật Cường Thành viên Hội đồng quản trị 700000.0 10.0 % 30/06/2017
HA TIEN 1.J.S.Co 700000.0 10.0 % 30/06/2015