Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam 1,137,500 65 % 30/06/2016
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ceteco USA 185,800 10.62 % 30/06/2016
Nguyễn Thiện Tâm 74,443 4.25 % 30/06/2016
Nguyễn Thành Linh Đại diện công bố thông tin 56,115 3.21 % 30/06/2016