Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1137500.0 65.881 % 30/06/2016
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ceteco USA 185800.0 10.761 % 30/06/2016
Vũ Tam Khôi Phó Tổng Giám đốc 131643.0 7.624 % 31/10/2017
Trương Thoại Nhân Phó Tổng Giám đốc 55200.0 3.197 % 18/04/2017