Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    35.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1137500.0 65.0 % 30/06/2016
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ceteco USA 185800.0 10.617 % 30/06/2016
Nguyễn Thiện Tâm 74443.0 4.254 % 30/06/2016
Nguyễn Thành Linh Đại diện công bố thông tin 56115.0 3.207 % 30/06/2016