Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.05 %
  • Khác
    97.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Trà Vinh 1120000.0 64.0 % 22/08/2016
Công ty TNHH Ôtô chuyên dùng Hiệp Hòa 350000.0 20.0 % 22/08/2016