Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    95.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành 506244.0 24.943 % 13/06/2017
Đỗ Văn Hạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 493204.0 24.301 % 29/02/2016
Phạm Viết Hùng Đại diện công bố thông tin 201416.0 9.924 % 02/06/2016
Nguyễn Thúy Hảo Thành viên Hội đồng quản trị 189794.0 9.351 % 11/04/2016
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 100000.0 4.927 % 26/02/2016