Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    95.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Văn Hạt Đại diện công bố thông tin 493,204 24.3 % 29/02/2016
Thái Thị Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 234,504 11.55 % 09/03/2016
Phạm Viết Hùng Phó Tổng Giám đốc 201,416 9.92 % 02/06/2016
Nguyễn Thúy Hảo Kế toán trưởng 189,794 9.35 % 11/04/2016
Nguyễn Thị Bạch Diệp 110,292 5.43 % 31/12/2014
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 100,000 4.93 % 26/02/2016