Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    95.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Văn Hạt Đại diện công bố thông tin 493204.0 24.301 % 29/02/2016
CTCP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành 411044.0 20.253 % 13/12/2016
Phạm Viết Hùng Phó Tổng Giám đốc 201416.0 9.924 % 02/06/2016
Nguyễn Thúy Hảo Kế toán trưởng 189794.0 9.351 % 11/04/2016
Nguyễn Thị Bạch Diệp 0.0 5.434 % 25/04/2017
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 100000.0 4.927 % 26/02/2016