Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    72.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.35 %
  • Khác
    27.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 3.0048743E7 66.83 % 30/06/2017
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 2383083.0 5.3 % 30/06/2017