Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.98 %
  • Khác
    99.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt 4526151.0 11.309 % 30/11/2017
Phạm Thanh Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1356250.0 3.389 % 24/10/2017