Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    71.88 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    28.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1.1335911E7 71.882 % 21/02/2018
Hoàng Thị Huyền Thúy 619557.0 3.929 % 21/02/2018