Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    51.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 4037136.0 48.781 % 23/01/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 749649.0 9.058 % 04/09/2018
Trần Quốc Điền 423734.0 5.12 % 23/01/2018