Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.43 %
  • Khác
    48.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1978988.0 48.777 % 17/06/2016
Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 440494.0 10.857 % 17/06/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 258480.0 6.371 % 17/06/2016