Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.48 %
  • Khác
    85.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 497902.0 6.906 % 27/02/2018
Trần Thị Thanh Na 467517.0 6.484 % 27/02/2018
Phạm Ngọc Duẩn 375229.0 5.204 % 27/02/2018
Yang Xiao Dong 351800.0 4.879 % 05/03/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 253380.0 3.514 % 27/02/2018