Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.45 %
  • Khác
    70.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Yu Thành viên Hội đồng quản trị 680400.0 9.437 % 08/06/2018
Trần Thị Thanh Na Thành viên Hội đồng quản trị 573900.0 7.96 % 30/03/2018
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 432369.0 5.997 % 04/06/2018
Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 422164.0 5.855 % 04/06/2018
Nguyễn Thị Hương 373900.0 5.186 % 07/08/2018
Nguyễn Thị Huế 329059.0 4.564 % 02/08/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 253380.0 3.514 % 27/02/2018