Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    99.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Văn Ty Chủ tịch Hội đồng quản trị 655400.0 12.484 % 30/06/2015
Nguyễn Tuyết Nhung 500000.0 9.524 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Quang 264600.0 5.04 % 11/11/2016
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 246000.0 4.686 % 15/03/2016
Nguyễn Xuân Khoa 214000.0 4.076 % 08/07/2016
Công ty Cổ phần Đầu Tư & Công nghệ Trường Sơn 160000.0 3.048 % 13/06/2013
Đặng Ngọc Thông Ủy viên Hội đồng quản trị 157500.0 3.0 % 30/06/2015
Hoàng Thị Kim 157500.0 3.0 % 30/06/2015