Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.18 %
  • Khác
    77.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Thanh Na 573900.0 7.96 % 30/03/2018
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 497902.0 6.906 % 27/02/2018
Yang Xiao Dong 433464.0 6.012 % 19/04/2018
Nguyễn Thị Huế 361459.0 5.013 % 14/05/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 253380.0 3.514 % 27/02/2018