Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.13 %
  • Khác
    70.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Yu Thành viên Hội đồng quản trị 714420.0 9.437 % 20/08/2018
Trần Thị Thanh Na Thành viên Hội đồng quản trị 602595.0 7.96 % 20/08/2018
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 453987.0 5.997 % 20/08/2018
Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 443272.0 5.855 % 20/08/2018
Nguyễn Thị Hương 385995.0 5.099 % 22/10/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 266049.0 3.514 % 20/08/2018