Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 476600.0 23.909 % 30/10/2017
Phạm Phương Nhi Phó Tổng Giám đốc 471535.0 23.655 % 30/10/2017
Lê Văn Việt 406600.0 20.397 % 31/10/2018
Nguyễn Thị Kim Oanh 334763.0 16.794 % 30/06/2015
Nguyễn Công Tâm Thành viên Ban Kiểm soát 312545.0 15.679 % 30/10/2017
Hoàng Kiều Thư 215455.0 10.808 % 08/08/2018
Nguyễn Thị Thùy Linh Đại diện công bố thông tin 76474.0 3.836 % 25/07/2018