Tổng công ty xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần (TTL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.09 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    74.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần TASCO 1.6181675E7 38.662 % 22/05/2018
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.05E7 25.087 % 22/09/2017
Mai Trọng Thịnh 4661963.0 11.139 % 22/09/2017
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 3000000.0 7.168 % 22/09/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 3000000.0 7.168 % 22/09/2017
Phạm Thế Hùng 2461662.0 5.882 % 22/09/2017