Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.85 %
  • Khác
    96.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị 2730000.0 21.0 % 07/04/2017
Nguyễn Thanh Tùng 1530900.0 11.776 % 21/08/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phú 950000.0 7.308 % 21/06/2017