Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.08 %
  • Khác
    16.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.4786513E7 35.673 % 15/05/2017
Vietnam Azalea Fund Limited 1.0361387E7 24.997 % 15/05/2017
Vietnam Holding LTD 4323896.0 10.431 % 15/05/2017
Citygroup Global Market LTD. 1966877.0 4.745 % 15/05/2017