Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.18 %
  • Khác
    98.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DONAPLASTIC 4744169.0 71.886 % 09/01/2017
Ngô Đức Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 368921.0 5.59 % 21/06/2016