Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.2 %
  • Khác
    98.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 7263166.0 51.013 % 12/06/2017
Ngô Đức Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 558915.0 3.926 % 30/06/2017