Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.21 %
  • Khác
    67.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FPT 5.0691427E7 7.613 % 21/03/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 4.44E7 6.668 % 21/03/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.352492E7 5.035 % 20/06/2018
SBI VEN HOLDINGS PTE.LTD 3.0981E7 4.653 % 18/06/2018
VINARE 3.0E7 4.506 % 21/03/2018
International Finance Corporation 2.92105E7 4.387 % 18/06/2018
COong ty TNHH VG (Vg Company Limited) 2.8721249E7 4.314 % 18/06/2018
Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.775E7 4.168 % 21/03/2018
Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.7E7 4.055 % 21/03/2018
Công ty TNHH FD ( Fd Company Limited) 2.611075E7 3.922 % 18/06/2018
Công ty TNHH JB (Jb Company Limited) 2.553E7 3.834 % 18/06/2018
Công ty TNHH SP (Sp Company Limited) 2.233875E7 3.355 % 18/06/2018
Đỗ Quỳnh Anh 2.1697328E7 3.259 % 21/03/2018