Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.99 %
  • Khác
    50.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 6.4945856E7 7.636 % 07/12/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 5.688528E7 6.688 % 07/12/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 4.2952128E7 5.05 % 07/12/2018
SBI VEN HOLDINGS PTE.LTD 3.9692857E7 4.667 % 07/12/2018
Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 3.8436E7 4.519 % 07/12/2018
International Finance Corporation 3.7424493E7 4.4 % 07/12/2018
COong ty TNHH VG (Vg Company Limited) 3.6797664E7 4.326 % 07/12/2018
Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.55533E7 4.18 % 07/12/2018
Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.45924E7 4.067 % 07/12/2018
Công ty TNHH FD ( Fd Company Limited) 3.3453093E7 3.933 % 07/12/2018
Công ty TNHH JB (Jb Company Limited) 3.2709036E7 3.846 % 07/12/2018
Công ty TNHH SP (Sp Company Limited) 2.8620407E7 3.365 % 07/12/2018
Đỗ Quỳnh Anh 2.7798617E7 3.268 % 07/12/2018