Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Thái Nguyên 6763200.0 42.27 % 20/03/2017
Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á 6560000.0 41.0 % 20/03/2017
Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 621453.0 3.884 % 16/01/2019