Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 3481000.0 6.63 % 06/03/2018
Vũ Thị Thu Hương 3078250.0 5.863 % 06/03/2018
Đỗ Thị Thanh Hương 2724750.0 5.19 % 06/03/2018