Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.63 %
  • Khác
    46.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 9,817,500 51 % 31/12/2011
Công ty TNHH Hưng Nhơn 1,000,000 5.2 % 30/06/2015
Lê Thị Thanh Thanh 791,100 4.11 % 30/06/2015