Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.28 %
  • Khác
    85.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 3132251.0 26.635 % 29/05/2017
Nguyễn Quang Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1586176.0 13.488 % 29/05/2017
Trần Thị Đan Thanh 1353971.0 11.514 % 29/05/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 673552.0 5.728 % 29/05/2017
Trần Thế Vũ 609783.0 5.185 % 29/05/2017