Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.92 %
  • Khác
    86.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 3132296.0 25.576 % 30/06/2017
Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 1586198.0 12.952 % 30/06/2017
Trần Thị Đan Thanh 1353991.0 11.056 % 30/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 673552.0 5.5 % 29/05/2017