Công ty Cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    70.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    29.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 3,269,500 70.13 % 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa 416,500 8.93 % 30/06/2015
Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai 297,550 6.38 % 31/12/2012