CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    46.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 1.1565755E7 26.779 % 19/10/2018
SSI 6450668.0 14.935 % 19/10/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 5961809.0 13.804 % 19/10/2018
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 4992584.0 11.559 % 19/10/2018
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 3860751.0 8.939 % 19/10/2018
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2056197.0 4.761 % 19/10/2018
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1890813.0 4.378 % 19/10/2018
Vietnam Holding LTD 1826371.0 4.229 % 19/10/2018
Vietnam Investments Fund 1613953.0 3.737 % 19/10/2018