CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.28 %
  • Khác
    46.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 6607107.0 21.139 % 21/06/2016
SSI 3929514.0 12.572 % 24/08/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 3868125.0 12.376 % 21/06/2016
Bùi Minh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 3061928.0 9.796 % 29/09/2016
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 2505954.0 8.018 % 21/06/2016
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1581408.0 5.06 % 21/06/2016
Vietnam Holding LTD 1564355.0 5.005 % 11/08/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1495416.0 4.784 % 21/06/2016
Vietnam Investments Fund 1173784.0 3.755 % 21/06/2016