CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    95.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 1.0514323E7 24.344 % 05/04/2018
SSI 5864244.0 13.578 % 05/04/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 5419826.0 12.549 % 05/04/2018
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 4375027.0 10.13 % 10/08/2018
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 3509774.0 8.126 % 05/04/2018
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1869270.0 4.328 % 05/04/2018
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1718921.0 3.98 % 05/04/2018
Vietnam Holding LTD 1660337.0 3.844 % 10/05/2018
Vietnam Investments Fund 1467230.0 3.397 % 05/04/2018