CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.02 %
  • Khác
    46.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 7432266.0 21.51 % 06/02/2017
SSI 4134604.0 11.966 % 30/03/2017
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 3831323.0 11.088 % 06/02/2017
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 3365828.0 9.741 % 15/08/2017
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 2480956.0 7.18 % 06/02/2017
Vietnam Holding LTD 1564355.0 4.527 % 11/08/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1495416.0 4.328 % 21/06/2016
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1375137.0 3.98 % 06/02/2017
Vietnam Investments Fund 1173784.0 3.397 % 21/06/2016