CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.97 %
  • Khác
    46.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 6,607,107 21.14 % 21/06/2016
SSI 3,929,514 12.57 % 24/08/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 3,868,125 12.38 % 21/06/2016
Bùi Minh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 3,043,999 9.74 % 20/09/2016
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 2,505,954 8.02 % 21/06/2016
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1,581,408 5.06 % 21/06/2016
Vietnam Holding LTD 1,564,355 5 % 11/08/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1,495,416 4.78 % 21/06/2016
Vietnam Investments Fund 1,173,784 3.76 % 21/06/2016