CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    53.9 %
  • Khác
    41.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 1.1565755E7 24.344 % 19/10/2018
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 6450668.0 13.578 % 19/10/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 5961809.0 12.549 % 19/10/2018
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 5948754.0 12.521 % 01/03/2019
JWD Asia Holding Private Limited 3911901.0 8.234 % 06/03/2019
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 3860751.0 8.126 % 19/10/2018
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2056197.0 4.328 % 19/10/2018
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1890813.0 3.98 % 19/10/2018
Vietnam Holding LTD 1826371.0 3.844 % 19/10/2018
Quỹ Đầu Tư Việt Nam 1613953.0 3.397 % 19/10/2018