Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.44 %
  • Khác
    99.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 3570000.0 51.074 % 15/02/2017
Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 726300.0 10.391 % 04/10/2018
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 348500.0 4.986 % 30/06/2016