Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.77 %
  • Khác
    94.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.8177984E7 19.866 % 13/07/2017
DIC CORP. 1.3042208E7 14.253 % 13/07/2017
Phạm Thị Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1.0548826E7 11.528 % 13/07/2017
Nguyễn Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 8777219.0 9.592 % 13/07/2017