Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.94 %
  • Khác
    99.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 19,995,782 19.87 % 28/06/2018
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 14,346,429 14.25 % 28/06/2018
Phạm Thị Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 11,603,709 11.53 % 28/06/2018
Nguyễn Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 9,654,941 9.59 % 28/06/2018