Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.66 %
  • Khác
    94.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.652544E7 19.866 % 25/03/2016
DIC CORP. 1.1856553E7 14.253 % 19/11/2015
Phạm Thị Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 9589842.0 11.528 % 19/11/2015
Nguyễn Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 7979290.0 9.592 % 05/04/2016