Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Sỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,265,248 11.79 % 30/06/2016
Trần Văn Nho Phó Tổng Giám đốc 796,582 7.42 % 30/06/2016
Trần Văn Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 793,210 7.39 % 26/08/2015
COTEC 742,133 6.92 % 26/08/2015
SSI 716,623 6.68 % 26/08/2015
Nguyễn Uy Trường 543,475 5.06 % 26/08/2015
Hồ Thanh Thùy 413,965 3.86 % 26/08/2015
Nguyễn Thanh Hằng 407,576 3.8 % 26/08/2015