Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1302901.0 12.14 % 08/09/2017
Trần Văn Sỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1265248.0 11.789 % 30/06/2016
Trần Văn Nho Phó Tổng Giám đốc 796582.0 7.422 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC 742133.0 6.915 % 26/08/2015
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 716623.0 6.677 % 26/08/2015
Trần Thị Cẩm Vân 544353.0 5.072 % 26/08/2015
Nguyễn Uy Trường 543475.0 5.064 % 26/08/2015
Hồ Thanh Thùy 413965.0 3.857 % 26/08/2015
Nguyễn Thanh Hằng 407576.0 3.798 % 26/08/2015