Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.45 %
  • Khác
    71.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn 4,622,002 19.26 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC) 2,400,000 10 % 24/09/2015
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 2,288,090 9.53 % 31/12/2014
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2,214,400 9.23 % 30/06/2015
Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) 1,900,000 7.92 % 21/01/2015
TANIMEX 1,795,000 7.48 % 23/10/2014
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Minh Phát 1,440,000 6 % 23/09/2015
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan 960,000 4 % 30/06/2016