Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    64.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 1.196E8 42.113 % 30/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.0E8 35.211 % 30/06/2015
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng 3.21E7 11.303 % 30/06/2015
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 1.42031E7 5.001 % 21/02/2017