Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 1.196E8 42.113 % 30/06/2015
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 3.68E7 12.958 % 03/05/2017
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng 3.21E7 11.303 % 30/06/2015