Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.47 %
  • Khác
    76.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.0553631E7 14.346 % 07/10/2016
Nguyễn Phúc Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0552721E7 14.345 % 16/01/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý kinh doanh Bất động sản Thăng Long 4400000.0 5.981 % 07/10/2016
ASEAN Deep Value Fund 3679413.0 5.002 % 11/05/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hà Nội 3630000.0 4.934 % 07/10/2016