Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.5 %
  • Khác
    87.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Phúc Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,855,982 14.34 % 30/10/2018
CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 7,789,778 9.42 % 30/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý kinh doanh Bất động sản Thăng Long 4,943,400 5.98 % 30/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hà Nội 4,078,305 4.93 % 30/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 4,031,011 4.88 % 30/10/2018
ASEAN Deep Value Fund 3,561,156 4.31 % 30/10/2018