Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.28 %
  • Khác
    91.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Phúc Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1855982E7 14.345 % 30/10/2018
CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 7789778.0 9.425 % 30/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý kinh doanh Bất động sản Thăng Long 4943400.0 5.981 % 30/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hà Nội 4078305.0 4.934 % 30/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 4031011.0 4.877 % 30/10/2018
ASEAN Deep Value Fund 3561156.0 4.309 % 30/10/2018