Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.68 %
  • Khác
    77.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.1081313E7 14.346 % 01/08/2017
Nguyễn Phúc Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1080357E7 14.345 % 01/08/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý kinh doanh Bất động sản Thăng Long 4620000.0 5.981 % 01/08/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hà Nội 3811500.0 4.934 % 01/08/2017
ASEAN Deep Value Fund 3328183.0 4.309 % 14/06/2018