Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    70.49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.79 %
  • Khác
    22.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1.5969884E7 65.0 % 16/10/2018
Phạm Uyên Nguyên 1482800.0 6.035 % 22/11/2017
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 1350000.0 5.495 % 07/06/2016
Asia Value Investment Ltd 1221251.0 4.971 % 07/06/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 1186920.0 4.831 % 07/06/2016
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 1052100.0 4.282 % 07/06/2016