Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.81 %
  • Khác
    35.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 12,530,700 51 % 07/06/2016
PVFC 1,350,000 5.5 % 07/06/2016
Asia Value Investment Ltd 1,221,251 4.97 % 07/06/2016
VIETINBANKSC 1,186,920 4.83 % 07/06/2016
REE CORP. 1,052,100 4.28 % 07/06/2016