Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.52 %
  • Khác
    99.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 256,700 9.51 % 30/06/2015
Trương Vạn Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 216,300 8.01 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Hội đồng quản trị 175,000 6.48 % 30/06/2015
Lê Văn Tường Phó Tổng Giám đốc 170,000 6.3 % 30/06/2015
Chu Thị Hòa Phó Tổng Giám đốc 164,000 6.07 % 30/06/2015
Hoàng Thị Tâm 149,360 5.53 % 24/09/2014
Nguyễn Thị Thanh Thủy 149,042 5.52 % 18/09/2014
Đỗ Văn Thái Phó Tổng Giám đốc 122,100 4.52 % 30/06/2015