Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.36 %
  • Khác
    99.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hường Ủy viên Hội đồng quản trị 722,865 6.02 % 06/10/2016
Phạm Thị Ngọc Sinh 429,000 3.58 % 06/10/2016
Nguyễn Thanh Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 422,859 3.52 % 06/10/2016