Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.94 %
  • Khác
    96.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 6,283,510 55 % 30/06/2015
Lương Xuân Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 700,260 6.13 % 17/01/2017
Barca Global Master Fund, L.P 423,715 3.71 % 15/03/2019