Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Xây dựng và Dân dụng và Công nghiệp DELTA 1,996,029 35 % 19/12/2016
Công ty TNHH Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA -V 1,996,029 35 % 19/12/2016
Trần Minh Quỳnh Dung Thành viên Hội đồng quản trị 617,187 10.82 % 30/06/2017