Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Phúc 13,200,000 44 % 15/04/2016
Công ty TNHH Thương mại N.T.P 5,100,000 17 % 15/04/2016
Công ty TNHH 1 TV Thương Mại Dịch Vụ Kĩ Thuật D&B 5,100,000 17 % 15/04/2016