Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 5.775E7 71.121 % 31/12/2017
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Phúc 1.32E7 16.256 % 15/04/2016
Công ty TNHH 1 TV Thương Mại Dịch Vụ Kĩ Thuật D&B 8921960.0 10.988 % 07/03/2018
Công ty TNHH Thương mại N.T.P 8407000.0 10.353 % 12/02/2018
TIFOPLAST 7000000.0 8.621 % 15/01/2018
Võ Văn Bình Thành viên Hội đồng quản trị 4947940.0 6.094 % 05/04/2018
PTI 4000000.0 4.926 % 15/01/2018