Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Phúc 1.32E7 20.295 % 15/04/2016
Công ty TNHH Thương mại N.T.P 5100000.0 7.841 % 15/04/2016
Công ty TNHH 1 TV Thương Mại Dịch Vụ Kĩ Thuật D&B 5100000.0 7.841 % 15/04/2016