Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.92 %
  • Khác
    48.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 6026896.0 8.49 % 12/08/2016
Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn 4345324.0 6.121 % 13/06/2016
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 4257990.0 5.998 % 13/06/2016
Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM 3870900.0 5.453 % 13/06/2016
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 3854174.0 5.429 % 13/06/2016
Grinling International Limited 2384813.0 3.359 % 13/06/2016
J.P MORGAN SECURITIES PLC 2300644.0 3.241 % 30/06/2016
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 2261768.0 3.186 % 13/06/2016
Red River Holding 2153933.0 3.034 % 13/06/2016