Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.07 %
  • Khác
    59.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 8200000.0 10.045 % 07/08/2017
Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn 4997123.0 6.121 % 29/05/2017
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 4896689.0 5.998 % 29/05/2017
Yurie VietNam Securities Investment Trust 4698905.0 5.756 % 30/10/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 3920828.0 4.803 % 29/05/2017
Vietnam Equity Holding 3730007.0 4.569 % 25/09/2018
Grinling International Limited 2742535.0 3.36 % 29/05/2017
J.P MORGAN SECURITIES PLC 2645741.0 3.241 % 29/05/2017
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 2601033.0 3.186 % 29/05/2017
Red River Holding 2477023.0 3.034 % 29/05/2017