Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (TCW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.45 %
  • Khác
    38.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 8,850,000 59.01 % 20/12/2016