Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.19 %
  • Khác
    43.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 13,693,500 51.01 % 14/09/2016
Asia Value Investment Ltd 1,324,958 4.94 % 14/09/2016