Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.1 %
  • Khác
    50.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 2481500.0 5.054 % 03/02/2017
Vinatex 1982325.0 4.037 % 31/12/2013
VNDIRECT 1782354.0 3.63 % 31/12/2013