Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.03 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.51 %
  • Khác
    77.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San 5.24315499E8 14.995 % 05/07/2018
Nguyễn Thị Thanh Thủy 1.7413029E8 4.98 % 05/07/2018
Nguyễn Thị Thanh Tâm 1.7413029E8 4.98 % 05/07/2018
Hồ Anh Minh 1.37959348E8 3.946 % 19/12/2018